Všetko, čo potrebujete vedieť o práceneschopnosti v Nemecku

Ak pracujete pre nemeckého zamestnávateľa, musíte byť zo zákona poistení v nemeckej zdravotnej poisťovni. Keďže v Nemecku sú iné zákony, pravidlá a zvyklosti týkajúce sa práceneschopnosti, zhrnuli sme najčastejšie otázky a našli na ne odpovede:


1. Hlásenie práceneschopnosti zamestnávateľoviAk sa kvôli chorobe nemôžete dostaviť do práce, musíte to zamestnávateľovi nahlásiť najneskôr do začiatku Vašej smeny. Okrem toho Ste povinný oznámiť mu, ako dlho budete pravdepodobne chorý. Ideálne telefonicky alebo e-mailom.

Do troch pracovných dní od začatia práceneschopnosti musíte zamestnávateľovi predložiť doklad (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) – poštou, e-mailom alebo osobne.2. Potvrdenie o práceneschopnosti („marodný lístok“) – čo s ním?


Do troch pracovných dní od začatia práceneschopnosti musíte zamestnávateľovi predložiť písomný doklad o práceneschopnosti (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung).

Tento doklad dostanete od lekára v troch kópiách: jedna je pre Vás (Ausfertigung für Versicherte), jedna pre zamestnávateľa (Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber) a tretia pre zdravotnú poisťovnu (Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse).

Túto tretiu kópiu musíte zaslať poštou alebo odniesť osobne na pobočku Vašej poisťovne. V Nemecku totiž lekári nehlásia na poisťovňu automaticky, že pacient je práceneschopný (toto by sa malo od roku 2021 zmeniť).

Na každom potvrdení o práceneschopnosti je uvedený dátum trvania, obvykle 1-2 týždne od začiatku. Keď choroba trvá dlhšie, musíte ísť k lekárovi znova a vyžiadať si nový doklad na ďalšie 1-2 týždne a tento opätovne doručiť zamestnávateľovi a poisťovni.3. Koľko peňazí dostanem počas práceneschopnosti a od koho?


Ak ochoriete počas prvých 4 týždňov pracovného pomeru, nemocenské hradí poisťovňa a dostanete 100% Vášho čistého platu. Je preto veľmi dôležité odniesť potvrdenie o práceneschopnosti do zdravotnej poisťovne čo najskôr, aby Vám včas vyplatili dávky.

Keď Ste zamestnaný dlhšie ako 4 týždne, dostanete počas choroby 100% platu od zamestnávateľa a to po dobu prvých 6 týždňov choroby. Po 6 týždňoch máte nárok na nemocenské dávky (Krankengeld) od zdravotnej poisťovne. Tie sú vo výške 70% Vášho hrubého príjmu.4. Čo ak idem k lekárovi na Slovensku?


Potvrdenie o práceneschopnosti z inej krajiny EÚ musí zamestnávateľ akceptovať, môže však vyžadovať preklad do nemeckého jazyka. PN-ka zo zahraničia musí ale obsahovať všetko to, čo obsahuje aj nemecká: Dátum začatia, dátum trvania (aspoň približný), kód diagnózy. Rovnako Ste povinný odovzdať ju na nemeckej zdravotnej poistovni do troch dní od začania choroby.5. Čo v prípade pracovného úrazu?


Za pracovný úraz sa považuje každé zranenie, ktoré sa stalo počas pracovnej doby v areáli firmy alebo na montáži/stavbe ale aj na ceste do alebo z práce. Pracovný úraz je potrebné okamžite hlásiť zamestnávateľovi, keďže ten musí poslať hlásenie na poistovňu so všetkými detailami – kde a ako sa to stalo, kto bol pri tom, ktorá časť tela je zranená atď.


6. Môže mi zamestnávateľ dať výpoveď počas práceneschopnosti?


Áno, môže. V Nemecku sú proti výpovedi chránené len tehotné ženy a ťažko postihnutí zamestnanci, pokiaľ už nie sú v skúšobnej dobe (prvých 6 mesiacov). Zamestnávateľ teda môže dať zamestnancovi výpoveď aj počas jeho práceneschopnosti. Dôvodom však nemôže byť samotná choroba zamestnanca. Keď teda existuje iný dôvod na výpoveď (napr. nedochvíľnosť, neplnenie si povinností ale aj nedostatok práce/zákaziek), výpoveď je právoplatná aj počas práceneschopnosti zamestnanca.

4 megtekintés