Nemecký daňový systém


Nemecko má jedinečný daňový systém – daňové odvody sú prepočítavané úplne odlišne ako v iných krajinách (Česká republika, Maďarsko, Slovensko). Preto Vám v dnešnom článku radi vysvetlíme, ako nemecký daňový systém vlastne funguje. Budeme sa pri tom obzvlášť zameriavať na zamestnancov dochádzajúcich zo zahraničia, ktorí pracujú v Nemecku (tzv. Pendler) a na tých, ktorí majú rodiny v zahraničí a v Nemecku bývajú iba kvôli práci. Ozrejmíme si všetky daňové triedy a ich možné kombinácie, takže sa môžete lepšie rozhodnúť čo je pre Vás najvýhodnejšie.

AKO FUNGUJE DAŇOVÝ SYSTÉM V NEMECKU?

Na začiatok:

Kto zarába peniaze je povinný zaplatiť daň z príjmu. Pred tým ako sa daň z príjmu odvádza štátu, tento príjem nazývame Brutto. Po zaplatení daní a poistení, nazývame takýto príjem Netto. Prijem Netto je finálna suma, ktorá sa vypláca zamestnancovi, a ktorú môže využívať ako svoj čistý prijem.

Ale aká vysoká musí byť daň z príjmu?

To závisí od príjmu v Brutto. Čím vyšší je tento príjem, tým vyššia je aj daň z príjmu. V Nemecku nie je stanovená žiadna pevná daňová sadzba. To znamená, že sa nedá zjednodušene povedať, že niekto zaplatí 10, 15 alebo 20 % daň z príjmu a toto percento sa mu potom odráta.

Je to takto:

Časť príjmu (v roku 2019 to bolo 9,168 €) je vždy nezdaniteľná - tzv. nezdaniteľná časť. Ten kto ročne nezarobí viac ako je táto nezdaniteľná časť, nemusí zo svojho príjmu odvádzať žiadne dane. Do tejto skupiny zaraďujeme študentov alebo dôchodcov, ktorí v Nemecku pracujú iba na minijob (drobná brigáda).

Pre všetkých ostatných platí, že dane sa odvádzajú iba zo zvyšného príjmu, teda príjmu nad nezdaniteľnou časťou. Daňová sadzba je odstupňovaná. To znamená, že čím viac zarobíte, tým vyššie % dane musíte odviesť. V priloženej tabuľke sa môžete dozvedieť, akú približnú výšku dane musíte ročne zaplatiť.


DAŇOVÉ TRIEDY

Po tom, ako sme si vysvetlili fungovanie nemeckého daňového systému, vysvetlíme si pojem daňové triedy.

Každý, kto pracuje v Nemecku, dostane od daňového úradu pridelenú daňovú triedu. Túto daňovú triedu musíte oznámiť svojmu zamestnávateľovi - základe toho bude vedieť stiahnuť výšku daňových odvodov z Vášho príjmu.

Po príchode do Nemecka a pri ukončení Vašej prvej pracovnej zmluvy tu, Vás daňový úrad automaticky zaradí do 6 daňovej triedy. V daňovej triede 6 musíte odviesť najvyššiu daň, pretože nemecký daňová úrad o Vás nemá žiadne informácie. Máte dve možnosti ako to zmeniť:

  1. Prihlásite si pobyt na Miestnom úrade prislúchajúcemu k Vášmu mestu: v prípade ak chcete v Nemecku zostať dlhšie ako 3 mesiace ste povinný sa prihlásiť. K tomu potrebujete potvrdenie od prenajímateľa. Na Miestnom úrade predložíte nasledovné údaje: meno, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, vierovyznanie. Tieto údaje budú automaticky prenesené aj na daňový úrad. V momente, keď má daňový úrad tieto informácie, rozhodne, ktorú daňovú triedu dostanete. Poštou obdržíte Vaše daňové identifikačné číslo (pod týmto číslom sa zbierajú všetky údaje o Vás, akými sú meno, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, vierovyznanie a tiež číslo daňovej triedy). Toto daňové identifikačné číslo musíte oznámiť svojmu zamestnávateľovi, aby mohol za Vás správne odvádzať dane.

  2. V prípade, ak ste do Nemecka prišli iba za účelom práce a každý deň prechádzate cez hranice, prípadne iba bývate v penzióne/hoteli/ubytovni pre montérov/súkromnej ubytovni a nemáte tu žiadny vlastný podnájom, nemusíte sa zahlásiť na Miestnom úrade. Nakoľko o Vás daňový úrad nedostane žiadne údaje, musíte mu ich oznámiť Vy. Na to použijete tento formulár. Musíte ho vyplniť a na Vašom domácom daňovom úrade požiadať o jeho potvrdenie (že vo Vašej domovskej krajine máte trvalý pobyt). Takto potvrdené tlačivo potom pošlete na najbližší nemecký daňový úrad. Môže sa stať, že toto tlačivo dostanete od svojho zamestnávateľa, necháte si ho potvrdiť vo Vašej domovine a o všetko ostatné sa miesto Vás postará zamestnávateľ. Ale pozor, zamestnávateľ to za Vás urobiť nemusí, to je iba jeho dobrovoľná pomoc. Vy ako zamestnanec sa musíte sám postarať o to, aby ste boli zaradený do správnej daňovej triedy.

Zahraniční úradníci si tento formulár často zamieňajú s jemu podobným – daňovým priznaním – a preto im musíte objasniť, čo presne od nich potrebujete. Môže sa stať, že Vám milá pani pri priehradke oznámi, že má 30 dní na to, aby Vám dala jednu pečiatku s podpisom. Nič sa však nestane, aj keby toto potvrdenie dodáte neskôr. Z nemeckého daňového úradu Vám vrátia daň, ktorú ste zaplatili navyše (dajte si však pozor, platí to iba v prípade, ak sa jedná o ten istý kalendárny rok).

Po odoslaní takto potvrdeného formulára na nemecký daňový úrad, máte okolo 30 dní čas, kým budete zaradený do správnej daňovej triedy. Potom obdrží Váš zamestnávateľ písomnosť, v ktorej stojí, do ktorej daňovej triedy ste boli zaevidovaný, a podľa ktorej budete tento kalendárny rok zdaňovaný. Celú túto procedúru musíte zopakovať každý kalendárny rok, keď nie ste v Nemecku prihlásený na pobyt a neobdržali ste daňové identifikačné číslo.

Pre koho sú jednotlivé daňové triedy určené?

Existujú nasledovné možnosti:

  • Daňová trieda 6: pre zamestnanca bez daňového identifikačného čísla, ktorý v aktuálnom kalendárnom roku dosiaľ nepracoval v Nemecku

  • Daňová trieda 1: pre slobodných zamestnancov

  • Daňová trieda 2: pre slobodných rodičov

U manželských párov sa daňové triedy sčítavajú dokopy, pričom súčet oboch daňových tried musí byt dokopy 8:

  • Daňové triedy 5 a 3: partner, ktorý ma daňovú triedu 5, platí výrazne vyššiu daň ako ten, ktorý má daňovú triedu 3. Táto kombinácia sa oplatí vtedy, keď je výrazný rozdiel medzi príjmami oboch partnerov. Potom si ten s vyšším príjmom vezme daňovú triedu 3 a ten s príjmom nižším, si vezme daňovú triedu 5.

  • Daňové triedy 4 a 4: ak obaja partneri majú zhruba rovnaký prijem. Výška dane je v tomto prípade rovnaká ako pri daňovej triede 1.

Pre zamestnanca, ktorý je v Nemecku iba kvôli práci a jeho manžel/ka býva v domovine, je výhodnou kombináciou táto: ten z manželov, ktorý pracuje v Nemecku si vezme daňovú triedu 3 a daňovú triedu 5 vezme ten, ktorý žije v domovine (lebo pravdepodobne zarába výrazne menej). Častým príkladom býva, že ten partner, ktorý pracuje v Nemecku platí minimálnu alebo veľmi nízku daň a zarába Netto viac, ako jeho kolega, ktorý ma daňovú triedu 1 a platí daň vyššiu.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Čo robiť v prípade, že ste boli zaradený do zlej daňovej triedy?

Zistenie, že ste zaradený v zlej daňovej triede nie je nikdy to najhoršie. V daňovom priznaní sa to tak či tak ešte raz preráta a môžete zaplatenú daň získať naspäť – ak ste v priebehu rokov zaplatili priveľa - alebo musíte doplatiť – ak ste v priebehu rokov zaplatili primálo.

Je dôležité podotknúť, že všetci, ktorí sú zaradení v daňovej triede 1 nie sú povinní podávať daňové priznanie. Ak však tak raz učinia, musia tak potom urobiť každý rok. Je možné daňové priznanie podať spätne až 5 rokov dozadu.

Pri daňovej triede 3 alebo 5 ste povinný každý rok do 31.07. nasledujúceho roku podať daňové priznanie. V prípade, že jeden z partnerov pracuje v zahraničí a jeho príjem sa v priebehu rokov výrazne zvýši, môže sa stať, že bude musieť doplatiť daň. U manželov sa totiž oba príjmy zrátavajú dokopy (je jedno či ide o nemecký alebo zahraničný príjem), táto suma sa vydelí dvomi a z toho sa potom vyráta daň pre partnera pracujúceho v Nemecku.

Dúfame, že Vám toto vysvetlenie pomohlo porozumieť téme daní v Nemecku 😊. V prípade otázok sa na nás písomne obráťte alebo napíšte komentár a my Vám ich radi zodpovedáme.


2 megtekintés